Professionel Klodshans

Jeg hedder Lasse, og jeg er Professionel Klodshans. Det betyder kort fortalt at jeg har specialiseret mig at skabe værdi af ting, der er til overs. Min formelle baggrund er cand.scient i Naturressourcer og Udvikling, BSc. i Landskabsarkutektur samt flere års praktisk erfaring med at drive egen virksomhed med produktudvikling, fremstilling og distribution (linkedin). Jeg har nu lukket virksomheden Genvirk og udviklet en stærkere forretningsmodel. Først et konkret eksempel på mit arbejde i Genvirk.

Bagestål af metal afskæring

I en metalproduktion vil der være afskæringer. De smeltes normalt om, og det er meget ressourcekrævende. Derfor er der en stor CO2 besparelse ved at bruge en afskæring, som den er. Netop det gør Genvirk i vores samarbejde med en maskinproducent på Mors ved navn HE-VA, som producerer landbrugsmaskiner til hele verden. I stedet for at blive smeltet om, bliver marktromle afskæringerne lavet til bagestål, som er fantastiske til at bage og lave mad inde og ude. Afskæringerne er fødevaregodkendte, og på grund af denne produktionsform kan vi som en lille virksomhed uden stort produktionsapparat kan lave bagestålet på en klimavenlig måde og til en lav pris. Bagestålet ‘Tromle’ kan ses her.

Bagestål er lavet af afskæringer fra produktion af denne marktromle.
marktromle-afskæringer-bagestaal
Genvirk kan producere tusindvis af bagestål hvert år, og efterspørgslen er stigende.
baalstativ-bagestaal
Bagestålet er et “universalstål” til at bage og stege på inde og ude.

Et mål i sig selv

Min barndoms lyd er den fra en hånd, der roder i en LEGO kasse. Siden har jeg set ting som byggeklodser og fundet nye måder at bruge ting på – en slangebøsse af en 2L sodavandsflaske, en standerlampe af en madrasfjeder, et bagestål af afskæringer fra marktromle produktion. For mig er der noget grundlæggende meningsfuldt i at hive ting ud af den sammenhæng, de er tænkt i, og finde nye måder at bruge dem på. Den proces er for mig et mål i sig selv.

Alt for meget spild

Det kunne have været en hobby at tænke som Klodshans. Men ressourcespild går mig på, og jeg er blevet meget opmærksom på de store mængder spildmaterialer i høj kvalitet, som industri og forbrug producerer. Jeg er også blevet ret god til at finde på nye måder at bruge ting på, og tænkte:

De spildmaterialer kan jeg jo bruge som byggeklodser til nye produkter, uden at de behøver at omsmeltes, granuleres eller på andre måder forringe deres potentielle værdi.”

Derfor etablerede jeg virksomheden Genvirk. Med Genvirk forsøgte jeg at gøre noget godt i verden med dét, jeg er bedst til.

Brug og giv videre

Brug og smid væk – kulturen er en “anti-inspiration” for mit arbejde som Professionel Klodshans. Indbygget forældelse blev til et principper om holdbarhed, reparerbarhed og robust æstetik. Modeskabelsen blev inspiration til et princip om tidsløst design. Målet er at skabe “brug og giv videre produkter”, forstået på den måde at de kan gå i arv.

Ingen behovsopfindelser

For at skabe “brug og giv videre” serieprodukter med spildmaterialer, skal der være en volumen i efterspørgslen. I Genvirk handler det ikke om at opfinde nye behov. God produktudvikling er krævende, så der skal være et marked. At undersøge efterspørgslen er derfor afgørende.

Standard er godt

Som Professionel Klodshans forsøger jeg ikke at lave nyskabende produkter. Jeg forsøger at lave standard produkter på en nyskabende måde, som anvender ressourcer optimalt. Selvom jeg opfandt et nyt produkt som løser reelle problemer, så ville jeg sandsynligvis ikke kunne få ud. Det tog gaflen 600-700 år at slå igennem i Europa (Zetland artikel). Det handler om at kende sine begrænsninger.

Den røde tråd

At arbejde som Professionel Klodshans indebærer at gå igennem de samme processer igen og igen, indtil der er et godt produkt. Den røde tråd er et fokus på det ressourcekrævende. Jeg har fokus på spildmaterialer, som det har krævet mange ressourcer at frembringe, og som derfor har potentialet til at erstatte eksisterende ressourcekrævende produkter. Fokus er også på eksisterende succesfulde produkter, som det har taget mange ressourcer at producere – de er nemlig et godt udgangspunkt for at undersøge spildmaterialer. I tilblivelsen af et produkt går jeg igen og igen gennem disse trin:

  1. Finde frem til produkter med højt ressourceforbrug og stor efterspørgsel, som måske kan laves af spildmaterialer.
  2. Undersøge spildmaterialer: potentiale for opskalering, fysiske og kemiske egenskaber, livscyklus mv.
  3. Idéudvikling med spildmaterialer: brainstorm og prioritering.
  4. Vurdere den konkrete efterspørgsel på produktidéer.
  5. Produktudvikle med fokus på at efterleve principper om kvalitet og potentiale for opskalering.
  6. Få produkterne vurderes af potentielle kunder.

Svendeprøver

I begyndelsen produktudviklede jeg med afsæt i de spildmaterialer, jeg tilfældigvis stødte på. Mit fokus var på principper for kvalitet og potentialet for opskalering – jeg undersøgte ikke efterspørgsel. Det blev til kæmpesofaer af luftpuder fra godstransport, dørstoppere af skomagerlæster, standerlamper af madrasfjedre, skraldestativer af festivalstole og meget, meget mere. Begejstringen var stor, men efterspørgslen var varierende, for det lignede ikke noget på markedet. Få af disse produkter er nu til salg. Bagestålet ‘Tromle’ er en af de eneste svendeprøver, som i dag er til salg.

De stille evner

Som Professionel Klodshans har jeg specialiseret mig I at bruge de nørdede, “stille evner”. Jeg har hverken rundsave på albuerne eller guldstøv på tungen. Men jeg kan lytte til mennesker og er vedholdende. Det er der brug for i produktudvikling. Jeg er ikke rap i replikken, men kan vende det hele på hovedet med et smil. I skolen blev jeg ofte kaldt “langsomt-opfattende” af andre børn, nok fordi jeg altid har taget mig tid til at tænke over ting og lægge mærke til detaljer. Jeg oplever at der gemmer sig en nyskabende kraft i at jeg både er en tværfaglig akademiker, som kan lave vilde tankespring, og har en praktisk fordybelse i verdens små detaljer som “den hensigtsmæssige udformning af en vandkandetud”.